Apel branży paliwowej do rządu


Proponowane obecnie przez Ministra Finansów rozwiązania nakładają nieproporcjonalnie duże obciążenia na handel paliwami.

lotos

lotos

Branża paliwowa apeluje do rządu o uwzględnienie specyfiki branży paliwowej w procesie przygotowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszająca główne podmioty działające w produkcji i handlu paliwami ciekłymi w Polsce, zaapelowała do rządu o uwzględnienie specyfiki handlu paliwami i wyłączenie paliw spod ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Proponowane obecnie przez Ministra Finansów rozwiązania nakładają nieproporcjonalnie duże obciążenia na handel paliwami. Marże w obrocie detalicznym paliwami znajdują się od lat na niskim poziomie - na przestrzeni ostatnich 5 lat wynoszą one dla benzyny i oleju napędowego średnio 2,6%. Już obecnie podatki stanowią ponad 50% ceny podstawowych paliw. W przypadku benzyn stanowią one ok. 55% ceny (akcyza 33%, VAT 19%, opłata paliwowa 3%), zaś w przypadku oleju napędowego ok. 51% (akcyza 26%, VAT 19%, opłata paliwowa 6%).
Dodatkowe koszty są wynikiem obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (wprowadzanie biopaliw), zapasów obowiązkowych, a także opłat koncesyjnych, środowiskowych i dozorowych. W tej sytuacji podatek od obrotu detalicznego w przypadku sprzedaży paliw staje się _de facto_ podatkiem od innych podatków i zobowiązań cywilnoprawnych.
Wątpliwości może też budzić zgodność proponowanych rozwiązań z tzw. dyrektywą horyzontalną, dotyczącą towarów akcyzowych.

DLATEGO TEŻ BRANŻA WNIOSKUJE O WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY PALIW SPOD PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ – PODOBNIE, JAK TO MA MIEJSCE W PRZYPADKU TAKICH NOŚNIKÓW ENERGII, JAK GAZ ZIEMNY CZY ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Uważamy również, że wprowadzenie podatku w proponowanej formie jest działaniem pomocowym i dyskryminującym z pieniędzy publicznych.
Wprowadza on bowiem dyskryminację podmiotów, korzystających z formuły franczyzy, a zarazem pośrednio wspiera generujące małe obroty podmioty, nie działające w sieciach sprzedaży. W ten sposób podatnicy karani są za działania inwestycyjno-rozwojowe. Ponadto w przypadku stacji paliw z reguły umowy z franczyzodawcą dotyczą wyłącznie samego paliwa, lecz co do zasady nie dotyczą sklepów.Skutkiem objęcia sieci franczyzowych podatkiem może być ich likwidacja.

Szczególnie negatywnie uderzy w stacje paliw i jej klientów, właśnie wtedy odbywających największą liczbę podróży, obciążenie sprzedaży w soboty, niedziele i inne ustawowo dni wolne od pracy specjalną, najwyższą stawką. Sama sprzedaż paliw stanowi proces ciągły i stacje powinny umożliwić kierowcom ich zakup również w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy. Wszak niemożliwe jest zatankowanie na zapas w inny dzień tygodnia….Objęcie sprzedaży paliw podwyższoną stawką podatku w tych dniach może spowodować podjęcie przez niektórych właścicieli decyzji o ich zamknięciu w
te dni, a co za tym idzie skutkować trudnościami w tankowaniu pojazdów na niektórych obszarach kraju. Można też sobie wyobrazić powrót do czasów, kiedy kierowcy wozili ze sobą zapas paliwa w kanistrze, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Należy zwrócić również uwagę, że OD KILKU LAT BRANŻA PALIWOWA JEST DOTKNIĘTA NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ ZE STRONY PODMIOTÓW, DZIAŁAJĄCYCH W TZW. SZAREJ I CZARNEJ STREFIE. WIELE RAZY INFORMOWALIŚMY O TYM WŁADZE, APELUJĄC O PODJĘCIE SZYBKICH I SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ W CELU UKRÓCENIA TEGO PROCEDERU. UCZCIWI PRZEDSIĘBIORCY NIE SĄ W STANIE HANDLUJĄC PALIWAMI KONKUROWAĆ Z PODMIOTAMI, DZIAŁAJĄCYMI Z NARUSZENIEM PRAWA. OBŁOŻENIE STACJI PALIW PODATKIEM OD HANDLU DETALICZNEGO W PROPONOWANEJ FORMIE SPOWODUJE ZDECYDOWANE POGORSZENIE RENTOWNOŚCI UCZCIWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, A CO ZA TYM IDZIE UTRUDNI IM KONKURENCJĘ Z PRZESTĘPCAMI, OMIJAJĄCYMI PRZEPISY.

Może to w praktyce spowodować wycofanie się z rynku wielu przedsiębiorców, którzy już dziś funkcjonują na progu opłacalności. Będzie to negatywnie rzutować na poziom konkurencyjności rynku paliw i zdecydowanie ograniczy lokalną dostępność do paliw dla konsumentów, a także w ostatecznym rachunku zmniejszy wpływy do budżetu państwa.

 

lotos. paliwa
  Branża musi odważniej postawić na wideorozmowy. Inaczej handel na tym straci
  Sklepy coraz odważniej stawiają na wideorozmowy. Zakupy będą częściej robione na odległość
  2020-05-31  |   23
  Banki będą wdrażać innowacyjne technologie finansowe
  W porównaniu z krajami najbardziej rozwiniętymi polski sektor innowacyjnych finansów rozwi...
  2020-05-31  |   23
  W obliczu epidemii branża finansowa powinna stawiać na innowacje
  Nie ma wątpliwości co do tego, że inwestorzy nie są przygotowani merytorycznie do radzenia...
  2020-03-14  |   130
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2495653
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   1456331
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   927020
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   40045
   Szukasz pracy czy współpracy w produkcji filmowej - zadzwoń
   2018-01-22  |   23771

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama