Firma Roku 2016 Ziemi Bielskiej - Befaszczot


Firma Befaszczot - firmą roku Ziemi Bielskiej

 

 

Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Bielskiego, Prezydenta Bielska-Białej oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyzna firmie Befaszczot nagrodę i TYTUŁ - Firma Roku 2015 Ziemi Bielskiej.

Fabryka szczotek i pędzli od początku stawiała na nowoczesność, a jakość wyrobów stała się jej priorytetem. W 1976r Befaszczot przekształciło się w Spółdzielnie Inwalidów, a w 2012r w Spółkę z o.o. Od 1976r. jest Zakładem Pracy Chronionej. 

Obecnie 88% zatrudnionych to osoby niepełnosprawne.
Przy zakładzie działa przychodnia rehabilitacji, a pracownicy mają poczucie spółdzielczej współwłasności. Dynamika przyrostu na jednego zatrudnionego osiągnięta została dzięki poprawnej organizacji pracy, a także sumiennemu wykonywaniu obowiązków przez wszystkich pracowników Spółki.

Zakład współpracuje z sieciami handlowymi w całej Polsce. Ranga Spółki jest bardzo wysoka, nie tylko ze względu na udział w produkcji krajowej, ale również z uwagi na jej miejsce w eksporcie. „Befaszczot” produkuje ponad 10 milionów sztuk pędzli, szczotek i wałków malarskich rocznie, eksportuje wszystkie rodzaje swych wyrobów.
Gwarancją jakości jest również doświadczenie i wiedza praktyczna Zarządu i Dyrekcji, oraz doskonalenie zawodowe sześciu pokoleń pracowników.
Nasza 140 letnia tradycja w produkcji i sprzedaży stanowi pewność dostaw tylko sprawdzonych jakościowo wyrobów. Stałe modernizowanie parku maszynowego daje gwarancję powtarzalności i doskonałej jakości naszych produktów.
Misją zakładu jest tworzenie właściwego środowiska dla pracownika niepełnosprawnego, efektem tej postawy są uznania wyrażane w rozmaitych formach, takich jak: Złoty medal Grand Merkure na Międzynarodowych Targach Poznańskich, certyfikat Polish Produkt w kategorii Firma Roku od 2010 do 2016.

Firma wspiera materialnie Szpital Onkologiczny w Bielsku-Białej oraz lokalne placówki oświatowe. Za pośrednictwem Caritas Polska przekazuje pomoc materialną dla ofiar klęsk żywiołowych, pożarów. Poprzez fundacje „Fantazja” firma Befaszczot zrealizowała marzenia kilkorga dzieci z miasta i powiatu.

 


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.


Wyślij komentarz
firmy roku
  W obliczu epidemii branża finansowa powinna stawiać na innowacje
  Nie ma wątpliwości co do tego, że inwestorzy nie są przygotowani merytorycznie do radzenia...
  2020-03-14  |   38
  Szklany sufit i luka płacowa, czyli przeszkody na ścieżce zawodowej kobiet
  Różnica między uczestnictwem kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym jest nadal widoczna.
  2020-03-11  |   54
  Banki przegrywają konkurencję ze startupami
  Świat oszalał na punkcie startupów, czyli młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw o dużym p...
  2020-03-11  |   41
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2495525
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   956963
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   926910
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   39945
   Szukasz pracy czy współpracy w produkcji filmowej - zadzwoń
   2018-01-22  |   23576

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama