reklama

Międzynarodowe konsorcjum z udziałem polskiej firmy stworzy fabrykę przyszłości.


Przykład projektu pokazuje, że polska myśl IT jest ceniona na świecie i eksportowana poza granicę naszego kraju.

 

Międzynarodowe konsorcjum firm i instytutów badawczych, w składzie którego znalazła się polska firma IT - Transition Technologies stworzy fabrykę przyszłości. IMPROVE to innowacyjny na skalę światową projekt, którego celem jest zamodelowanie cyfrowego ekwiwalentu fabryki przyszłości – przy wykorzystaniu technologii monitorowania i diagnostyki w kierunku nowoczesnego systemu wsparcia podejmowania decyzji. Dzięki temu fabryki będą bardziej wydajne i efektywne oraz zdolne do większej samokontroli i lepszej interakcji z człowiekiem. Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu Horyzont 2020, zaś budżet projektu wynosi 4,1 mln euro.

Światowy przemysł od wielu lat boryka się z problemem optymalizacji produkcji, lepszego wykorzystania zasobów jak i samego funkcjonowania fabryk w kontekście rosnącej złożoności systemów oraz szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. Nowa era industrializacji jak i rozwój technologii informatycznych pozwoliła na poszukiwanie nowych sposobów i stawienie czoła tym wyzwaniom. Międzynarodowe konsorcjum firm i instytutów badawczych z Europy, w skład którego weszła polska firma technologiczna Transition Technologies produkująca od 24 lat systemy IT dla największych światowych firm przemysłowych i energetycznych, chcą temu zadaniu podołać. Na ten cel otrzymali pierwszą turę unijnego dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020.

Czym będzie fabryka przyszłości?

Projekt opiera się na unikalnym połączeniu kilku podejść do modelowania pracy urządzeń, ich diagnostyki, wykrywania anomalii oraz symulacji i optymalizacji pracy wraz z niezbędną wiedzą ekspercką, które w konsekwencji mają pozwolić na stworzenie idealnego modelu funkcjonowania fabryk. W rezultacie takiego połączenia będzie można analizować i przewidywać awarie oraz informować o konieczności wymiany danych podzespołów jeszcze przed wystąpieniem usterki. Na końcu stworzony model ma również rozpoznawać główną przyczynę powstania ewentualnej awarii. Fabryka taka ma, więc być na tyle inteligentna, aby mogła sama kontrolować zachodzące w niej procesy. Całość oparta zostanie na wykorzystaniu odpowiednich sensorów, które będą przekazywać dane a zintegrowany system będzie je analizować i dostarczać odpowiednie dane do zarządców fabryk. Całościowe podejście do realizacji projektu będzie zgodne z ideami Przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy, opartych na systemach cyber-fizycznych i sieciowej komunikacji maszyna-maszyna oraz człowiek-maszyna, dzięki czemu możliwa staje się wymiana danych oraz informacji procesowych pomiędzy urządzeniami pracującymi w fabrykach a osobami na każdym szczeblu organizacji produkcyjnej w celu dogłębnej analizy tych danych i lepszego podejmowania decyzji. W przypadku fabryk przyszłości skłaniałbym się bardziej ku hasłu „Przemysłowy Intranet Rzeczy”, gdyż z uwagi na wrażliwość i wartość danych oraz wniosków z nich płynących system taki będzie musiał być dodatkowo zabezpieczony przed cyberprzestępczością – mówi Adam Gąsiorek, Dyrektor Operacyjny ds. Rozwoju z firmy Transition Technologies.


Efekty na przyszłość i postęp technologiczny

Założeniem powstałego konsorcjum jest osiągnięcie konkretnych efektów, które pozwolą pójść
o kolejny krok naprzód w zakresie optymalizacji produkcji. Dzięki temu ma powstać innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu, które pomoże doprowadzić do uzyskania doskonałości operacyjnej fabryk i podniesienia efektywności wykorzystania maszyn. Co więcej, ma zminimalizować przestoje w działaniu maszyn i ostatecznie pomóc człowiekowi podejmować lepsze decyzje odnośnie funkcjonowania fabryk. Efekty projektu mogą być długofalowe. Inwestycje UE w innowacyjny przemysł mają również sprawić, że stanie się on bardziej konkurencyjny, na czym szczególnie dziś zależy Unii Europejskiej.

Polska innowacja na światowym poziomie

Przykład projektu pokazuje, że polska myśl IT jest ceniona na świecie i eksportowana poza granicę naszego kraju. Z danych firmy PwC wynika, że udział przychodów generowanych
z działalności B+R wzrósł z 9,74% w 2008 roku do 16,62% w 2014 roku. Jesteśmy również znaczącym graczem pod względem outsourcingu IT. Polska staje się największym centrum outsorcingowym IT na świecie. Mamy znakomitych inżynierów i programistów, którzy z powodzeniem konkurują z innymi graczami na globalnym rynku, włączając inżynierów z Indii Technologie, które powstają w Polsce są eksportowane do największych światowych firm, tak jak dzieje się to w przypadku naszej firmy. Projekt „IMPROVE”, który realizujemy jest najlepszym przykładem na to, że powinniśmy przestać bać się innowacji i zacząć jeszcze więcej w nie inwestować – mówi Konrad Świrski, Prezes Zarządu Transition Technologies. Przy realizacji projektu firma wykorzysta również swoje wcześniejsze doświadczenia zdobyte przy realizacji projektów IT dla elektrowni i fabryk na całym świecie.

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Projekt, w którym bierze udział polska firma został wybrany do dofinansowania jako jeden z siedmiu na 113 złożonych wniosków. Projekt potrwa trzy lata, a jego budżet został określony na 4,1 mln euro.

 

  Państwo ściąga od Polaków coraz więcej z podatku Belki. Wzrost rdr. jest blisko 58-procentowy
  Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku do skarbu ...
  2024-05-09  |   123
   Małe firmy najbardziej boją się rosnących kosztów działalności i nierzetelnych kontrahentów
  Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy najbardziej obawiają się rosnących kosztów prowadzenia ...
  2024-05-08  |   160
  Tzw. babciowe realne wsparcie dla rodzin
  Nie będzie trzeba wybierać między pracą a macierzyństwem. Rada Ministrów przyjęła projekt ...
  2024-04-09  |   747
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13496900
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7380003
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2498225
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   929684
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   42570

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama