reklama

Ostatnie zebranie RPP: stopy procentowe bez zmian


Stopy procentowe ogłaszane przez RPP to jedne z najważniejszych parametrów występujących na polskim rynku finansowym.

FOTO

FOTO
Na ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej utrzymano dotychczasową wysokość stóp procentowych. Tym samym stopa referencyjna będzie wynosiła nadal 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,5 proc. a redyskontowa 1,75 proc. To dobra wiadomość dla kredytobiorców, ale nie dla oszczędzających.

Stopy procentowe ogłaszane przez RPP to jedne z najważniejszych parametrów występujących na polskim rynku finansowym. To od nich w głównej mierze zależy oprocentowanie produktów oszczędnościowych i kredytowych oferowanych przez banki. Wysokość stóp procentowych pośrednio wpływa na wzrost gospodarczy oraz na poziom inflacji. Ta druga zmienna już od 16 miesięcy przyjmuje ujemne wartości, co też wpływa na wstrzymanie decyzji o podniesieniu stóp.

Złe wieści dla oszczędzających

Utrzymujące się stopy procentowe na obecnym, bardzo niskim poziomie powodują, że posiadacze nadwyżek finansowych mają trudności z ich efektywnym pomnażaniem. Średnie oprocentowanie rocznych depozytów na kwotę 10 tys. zł wynosi dziś niewiele ponad 1,50 proc. (dokładnie 1,55 proc.). Jeszcze gorzej sprawa wygląda w przypadku kont oszczędnościowych, na których utrzymywano podobną sumę. W ich przypadku klienci mogli liczyć na oprocentowanie w wysokości 1,53 proc.

Dobre czasy dla kredytobiorców

Ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w marcu bieżącego roku. Wówczas RPP obniżyła wszystkie swoje stopy procentowe o 50 pkt. bazowych doprowadzając je do najniższego poziomu w całej historii polskiego rynku finansowego. Od tego momentu nastała tzw. era ultra tanich kredytów hipotecznych. Doskonale jest to widoczne zwłaszcza w odczytach średniego oprocentowania rzeczywistego tych produktów. Wykres tej zmiennej dla 30-letniego kredytu na kwotę 300 tys. zł z 10 proc. wkładem własnym (taka wartość obowiązywała w 2015 r.) kształtuje się następująco:

Średnia RRSO kredytów hipotecznych

Opracowanie Comperia.pl

Jak widać na wykresie średnia RRSO dla wspomnianego zobowiązania od marca br. do dnia dzisiejszego przyjmowała wartości z przedziału od 4,13 do 4,23 proc. Ewidentnie świadczy to o ogromnej stabilności jaka miała miejsce na rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku.

Na skutek ostatnich obniżek stóp procentowych rata spłacanego przez kredytobiorców zobowiązania jest dziś o kilkaset złotych niższa niż wcześniej.Przykładowo, dla kredytu mieszkaniowego na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w styczniu 2009 r. miesięczne obciążenie związane ze spłatą tego zobowiązania wynosiło w listopadzie 2012 r. 1993 zł, podczas gdy obecnie oscyluje ono w granicach 1490 zł. Tym samym w ciągu zaledwie trzech lat zmienna ta spadła aż o 503 zł.

Lepiej nie będzie

Wiele wskazuje na to, że obecna sytuacja panująca na rynku stóp procentowych będzie w najbliższych kilku miesiącach taka jak dotychczas. Brak presji inflacyjnej i utrzymywanie się wzrostu gospodarczego na obecnym poziomie będą działały stabilizująco na decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski. Innymi słowy: kredyty nadal będą tanie.

 

 

 

 

 


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.


Wyślij komentarz
fiskus
  Dynamika wzrostu cen uspokaja się. Jednak w sklepach wciąż jest drogo
  W sklepach wciąż jest drogo. Karmy dla zwierząt, warzywa oraz chemia gospodarcza najbardzi...
  2023-05-14  |   66
  Po trzech latach wyjątkowo silnego wzrostu aktywa finansowe niemieckich gospodarstw domowych spadły
  Oszczędności niemieckich gospodarstw domowych – rok 2022 był gorszy niż kryzys finansowy z...
  2023-05-08  |   67
  Występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym
  Problemy z rozliczaniem podatków. Jest komunikat Ministerstwa Finansów
  2023-04-27  |   118
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13496157
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7378893
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2497459
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   928877
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   41751

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama