Email marketing nadal skutecznym narzędziem, ale przedsiębiorcy nie potrafią wykorzystać wszystkich jego możliwości


Idealnym segmentem, w którym można wdrożyć działania email marketingowe, jest e-commerce.

 

Przedsiębiorcy mają obecnie do dyspozycji nowoczesne narzędzia wysyłkowe, w tym email marketing, który od 2013 roku cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłym roku marketerzy wydali na niego ok.120 milionów złotych. Rośnie również znaczenie komunikacji mobilnej.

Wedługbranżowych badań związanych z email marketingiem zwrot z inwestycji obecnie kształtuje się na poziomie 38 złotych za każdą wydaną złotówkę, co świadczy o dużej skuteczności tego nowoczesnego narzędzia. Cztery na pięć wiadomości email marketingowych dociera do potencjalnego klienta. Analiza udziału e-mail marketingu w torcie reklamowym wskazuje jedynie na wahania jedno-dwuprocentowe rok do roku. Wydatki na e-mail marketing kształtują się od dwóch lat niezmiennie na poziomie 6-7%. Pojawiają się również nowe trendy związane ztym kanałem marketingowym, takie jak reklama behawioralna, segmentacja danych, integracja działań z Big Data.

- Biorąc pod uwagę wszystkie nowe trendy na rynku, możliwość korzystania z różnego rodzaju narzędzi wysyłkowych, z marketing automation, przedsiębiorcy często nie koncentrują się na tym, w jaki sposób je zastosować. Nie konsultują się z wyspecjalizowanymi firmami, które mogłyby im w tym zakresie doradzić, mówi Jarosław Nowak, managingdirector agencji on-line Mr Target.

Idealnym segmentem, w którym można wdrożyć działania email marketingowe, jest e-commerce. Przedsiębiorcy, którzy opierają swoją działalność na Internecie, korzystają z sukcesem właśnie z tego narzędzia. Jestono również popularne wśród firm B2B, które docierają w ten sposób do swoich grup docelowych.Jednym z głównych błędów, jakie generalnie popełniają przedsiębiorstwa,jest brak segmentacji swojej bazy danych. Kiedy rozpoczynająone działania, nie analizują jej dokładnie i nie chcą jej ustrukturyzować. Drugim błędem jest brak rozwoju własnej strony internetowej w kierunku np.jej responsywności.

- Obecnie mamy do czynienia z nasilającym siętrendem, jeżeli chodzi o udział urządzeń mobilnych w konsumpcji mediów reklamowych. Przedsiębiorcy często nie dostrzegają tego kanału komunikacji, jakim jest mobile i odbieranie wiadomości email przez urządzenie mobilne, dodaje Nowak.

Wszystko wskazuje na to, że email marketing będzie dalej się rozwijał i poszerzał możliwości, stając się coraz bardziej ważnym kanałem marketingowym. Zapewne nastąpi jego pełna integracja z nowymi narzędziami reklamowymi, oraz social media czyBig Data. Wraz z szybkim rozwojem urządzeń mobilnych i możliwości, jakie one oferują, jest to nieuniknione. Firmy powinny zatem rozważyć, czy emalil marketing może stanowić dla nich wartość dodaną. 

zródło:mondaynews


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.


Wyślij komentarz
biznes
  W których sklepach w weekend Polacy najdłużej postoją w kolejkach? Badacze to sprawdzili
  Z analizy Instytutu Badawczego ABR SESTA wynika, że w piątek pomiędzy godz. 17.00 a 21.30 ...
  2019-01-11  |   117
  Nowa klasyfikacja funduszy IZFiA poprawi komunikację z klientami
  W grudniu IZFiA udostępniła nową, zaktualizowaną klasyfikację funduszy inwestycyjnych dost...
  2018-12-10  |   292
  Poważne rozbieżności w cennikach kościelnych. Co łaska, czyli ile konkretnie?
  Zebrane dane pokazują, że stwierdzenie „co łaska” w praktyce czasem oznacza nie miej niż k...
  2018-11-01  |   302
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   926273
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   837759
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   39396
   Szukasz pracy czy współpracy w produkcji filmowej - zadzwoń
   2018-01-22  |   22711
   World Match Racing Tour - Energa Sopot Match Race - Day 1.
   2016-08-02  |   11674

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama