reklama

Dynamiczne zmiany w polskiej branży ubezpieczeń. Jak wpływają na rynek pracy?


Polska jest jednym z liderów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby oraz wartości przejęć i fuzji firm ubezpieczeniowych.


Polski rynek ubezpieczeń ulega w ostatnich miesiącach dynamicznym przemianom. Obowiązujące od początku bieżącego roku przepisy i trudna sytuacja wielu podmiotów z tej branży, skłania sporą część ubezpieczycieli do zmian struktury wewnętrznej bądź fuzji, co przekłada się na rynek pracy. W obliczu wspomnianych zmian, rośnie rola firm rekrutacyjnych, z usług których coraz chętniej korzystają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy z branży ubezpieczeniowej.
Fuzje – polska specjalność
Jak wynika z danych zawartych w Emerging Europe M&A Report 2015/2016, Polska jest jednym z liderów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby oraz wartości przejęć i fuzji – plasuje się na drugim miejscu jeśli chodzi o liczbę tego rodzaju transakcji oraz na trzeciej pozycji pod względem ich wartości. Zarówno ilość przejęć i fuzji, jak i kapitał przedsiębiorstw, które brały w nich udział uległy wzrostowi w stosunku do roku 2014, odpowiednio: z 285 do 346 i z 4,5 do 6,3 mld euro. Istotną część tego procesu stanowią transakcje w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, których w minionym roku przeprowadzono w Polsce łącznie 22.
Szanse i zagrożenia
Na przestrzeni ostatnich lat na rodzimym rynku ubezpieczeń doszło do dwóch dużych fuzji. Pierwszą z nich było połączenie Generali Polska i Proama, w wyniku którego pracę straciło około 300 osób, a wiele kolejnych zostało przesuniętych na inne stanowiska. Istotne przekształcenia trwają również w AXA, gdzie podjęto decyzję o połączeniu AXA Direct, AXA Ubezpieczenia TUiR i AXA TUiR w jedną spółkę majątkową do końca 2017 roku. Do nowopowstałej spółki dołączyło Liberty Ubezpieczenia, które zostało przejęte przez tę grupę.
Dynamiczne przekształcenia z jednej strony potęgują niepokój o zachowanie pracy, jednak z drugiej – stanowią okazję do rozwoju zawodowego. - W związku z dublowaniem się niektórych stanowisk oraz działów powstaje zagrożenie, że nie wszyscy pracownicy znajdą zatrudnienie w organizacji po połączeniu. Z drugiej jednak strony pojawiają się nowe szanse, gdyż większe przedsiębiorstwo ma szersze możliwości działania i większy portfel produktów, co może zwiększyć zapotrzebowanie na nowe kompetencje z rynku – tłumaczy Karolina Borucka, Senior Consultant Insurance z Relyon Recruitment & IT Services, jednej z wiodących firm rekrutacyjnych w Polsce. - W przedsiębiorstwie ulegającym dynamicznym przekształceniom najlepiej odnajdą się osoby kreatywne, wnoszące nowe idee i potrafiące zarządzać zmianą – dodaje.
Ubezpieczyciele kontra nowe przepisy
- Dodatkowym czynnikiem, zmuszającym ubezpieczycieli do wprowadzania zmian w strukturach firmy, jest dyrektywa Solvency II, która zaczęła obowiązywać od początku bieżącego roku. Dotyczy ona systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń, który został oparty na trzech filarach: wymogach kapitałowych, jakościowych i obowiązkach informacyjnych. W praktyce oznacza to między innymi, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta przed podpisaniem umowy i stwierdzenia, czy produkt oferowany danemu klientowi jest adekwatny do jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej. Ten proces wpływa na powstawanie nowych etatów i zmian w firmowej strukturze zatrudnienia – twierdzi Karolina Borucka.
Jak pozyskać najlepszych?
Jak wynika z danych opracowanych przez portal Pracuj.pl, branża finansów, bankowości i ubezpieczeń, mimo wspomnianych przekształceń, była drugim po handlu i sprzedaży sektorem pod względem ilości ofert pracy. Dynamiczna sytuacja i silna konkurencja na rynku wymagają także specjalistycznego wsparcia, które gwarantują agencje rekrutacyjne, umożliwiające szybkie dotarcie do najlepszych kandydatów. - Firmy rekrutacyjne często poszukują pracowników na nowotworzone stanowiska w organizacji, specjalistów odpowiedzialnych za produkty, które dopiero są wprowadzane do oferty lub handlowców, tworzących nowe kanały sprzedaży. Rolą firmy rekrutacyjnej jest przeprowadzenie badania rynku i konkurencji pod kątem kompetencji, które najlepiej pozwolą wdrożyć nowe strategie, wyszukać odpowiednich kandydatów i wskazać ich pracodawcy – tłumaczy Karolina Borucka.
Inną kwestią, która często wymaga wsparcia firm rekrutacyjnych, jest odpowiednie rozpoznanie wymagań kandydatów w stosunku do pracodawcy. – Pracownicy branży ubezpieczeń cenią sobie stabilność zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego. Wiele osób podkreśla także możliwość realnego wpływu na strategię obszaru, za który odpowiada. Wciąż ważna jest marka i pozycja danego zakładu ubezpieczeń na rynku. Dla pracowników merytorycznych, jak na przykład aktuariusze, bardzo istotne są również narzędzia, przy pomocy których będą pracować – mówi Karolina Borucka.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.


Wyślij komentarz
ubezpieczenia
  ZUS nie powinien dopuszczać do tak dużego zadłużenia
  Od grosza do blisko 820 mln zł. ZUS udostępnił dane dot. zadłużenia aktywnych płatników. R...
  2023-11-09  |   77
  Komu służy apel KIG do Prezydenta RP
  Czy Rada Przedsiębiorczości i KIG powinna angażować się politycznie w formowanie nowego r...
  2023-10-27  |   183
  Rozpoczęły się odłowy karpia. Co czeka konsumentów w sezonie świątecznym
  Sezon na karpia, pomimo że do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze dwa miesiące, już się rozpoc...
  2023-10-26  |   143
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13496506
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7379479
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2497818
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   929219
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   42093

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama