reklama

Dynamiczne zmiany w polskiej branży ubezpieczeń. Jak wpływają na rynek pracy?


Polska jest jednym z liderów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby oraz wartości przejęć i fuzji firm ubezpieczeniowych.


Polski rynek ubezpieczeń ulega w ostatnich miesiącach dynamicznym przemianom. Obowiązujące od początku bieżącego roku przepisy i trudna sytuacja wielu podmiotów z tej branży, skłania sporą część ubezpieczycieli do zmian struktury wewnętrznej bądź fuzji, co przekłada się na rynek pracy. W obliczu wspomnianych zmian, rośnie rola firm rekrutacyjnych, z usług których coraz chętniej korzystają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy z branży ubezpieczeniowej.
Fuzje – polska specjalność
Jak wynika z danych zawartych w Emerging Europe M&A Report 2015/2016, Polska jest jednym z liderów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby oraz wartości przejęć i fuzji – plasuje się na drugim miejscu jeśli chodzi o liczbę tego rodzaju transakcji oraz na trzeciej pozycji pod względem ich wartości. Zarówno ilość przejęć i fuzji, jak i kapitał przedsiębiorstw, które brały w nich udział uległy wzrostowi w stosunku do roku 2014, odpowiednio: z 285 do 346 i z 4,5 do 6,3 mld euro. Istotną część tego procesu stanowią transakcje w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, których w minionym roku przeprowadzono w Polsce łącznie 22.
Szanse i zagrożenia
Na przestrzeni ostatnich lat na rodzimym rynku ubezpieczeń doszło do dwóch dużych fuzji. Pierwszą z nich było połączenie Generali Polska i Proama, w wyniku którego pracę straciło około 300 osób, a wiele kolejnych zostało przesuniętych na inne stanowiska. Istotne przekształcenia trwają również w AXA, gdzie podjęto decyzję o połączeniu AXA Direct, AXA Ubezpieczenia TUiR i AXA TUiR w jedną spółkę majątkową do końca 2017 roku. Do nowopowstałej spółki dołączyło Liberty Ubezpieczenia, które zostało przejęte przez tę grupę.
Dynamiczne przekształcenia z jednej strony potęgują niepokój o zachowanie pracy, jednak z drugiej – stanowią okazję do rozwoju zawodowego. - W związku z dublowaniem się niektórych stanowisk oraz działów powstaje zagrożenie, że nie wszyscy pracownicy znajdą zatrudnienie w organizacji po połączeniu. Z drugiej jednak strony pojawiają się nowe szanse, gdyż większe przedsiębiorstwo ma szersze możliwości działania i większy portfel produktów, co może zwiększyć zapotrzebowanie na nowe kompetencje z rynku – tłumaczy Karolina Borucka, Senior Consultant Insurance z Relyon Recruitment & IT Services, jednej z wiodących firm rekrutacyjnych w Polsce. - W przedsiębiorstwie ulegającym dynamicznym przekształceniom najlepiej odnajdą się osoby kreatywne, wnoszące nowe idee i potrafiące zarządzać zmianą – dodaje.
Ubezpieczyciele kontra nowe przepisy
- Dodatkowym czynnikiem, zmuszającym ubezpieczycieli do wprowadzania zmian w strukturach firmy, jest dyrektywa Solvency II, która zaczęła obowiązywać od początku bieżącego roku. Dotyczy ona systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń, który został oparty na trzech filarach: wymogach kapitałowych, jakościowych i obowiązkach informacyjnych. W praktyce oznacza to między innymi, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta przed podpisaniem umowy i stwierdzenia, czy produkt oferowany danemu klientowi jest adekwatny do jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej. Ten proces wpływa na powstawanie nowych etatów i zmian w firmowej strukturze zatrudnienia – twierdzi Karolina Borucka.
Jak pozyskać najlepszych?
Jak wynika z danych opracowanych przez portal Pracuj.pl, branża finansów, bankowości i ubezpieczeń, mimo wspomnianych przekształceń, była drugim po handlu i sprzedaży sektorem pod względem ilości ofert pracy. Dynamiczna sytuacja i silna konkurencja na rynku wymagają także specjalistycznego wsparcia, które gwarantują agencje rekrutacyjne, umożliwiające szybkie dotarcie do najlepszych kandydatów. - Firmy rekrutacyjne często poszukują pracowników na nowotworzone stanowiska w organizacji, specjalistów odpowiedzialnych za produkty, które dopiero są wprowadzane do oferty lub handlowców, tworzących nowe kanały sprzedaży. Rolą firmy rekrutacyjnej jest przeprowadzenie badania rynku i konkurencji pod kątem kompetencji, które najlepiej pozwolą wdrożyć nowe strategie, wyszukać odpowiednich kandydatów i wskazać ich pracodawcy – tłumaczy Karolina Borucka.
Inną kwestią, która często wymaga wsparcia firm rekrutacyjnych, jest odpowiednie rozpoznanie wymagań kandydatów w stosunku do pracodawcy. – Pracownicy branży ubezpieczeń cenią sobie stabilność zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego. Wiele osób podkreśla także możliwość realnego wpływu na strategię obszaru, za który odpowiada. Wciąż ważna jest marka i pozycja danego zakładu ubezpieczeń na rynku. Dla pracowników merytorycznych, jak na przykład aktuariusze, bardzo istotne są również narzędzia, przy pomocy których będą pracować – mówi Karolina Borucka.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.


Wyślij komentarz
ubezpieczenia
  Dynamika wzrostu cen uspokaja się. Jednak w sklepach wciąż jest drogo
  W sklepach wciąż jest drogo. Karmy dla zwierząt, warzywa oraz chemia gospodarcza najbardzi...
  2023-05-14  |   65
  Po trzech latach wyjątkowo silnego wzrostu aktywa finansowe niemieckich gospodarstw domowych spadły
  Oszczędności niemieckich gospodarstw domowych – rok 2022 był gorszy niż kryzys finansowy z...
  2023-05-08  |   67
  Występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym
  Problemy z rozliczaniem podatków. Jest komunikat Ministerstwa Finansów
  2023-04-27  |   118
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13496157
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7378893
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2497459
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   928877
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   41751

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama