reklama

Czy mieszkańcy Bielska-Białej wytoczą miastu pozwy zbiorowe.


Mieszkańcy Bielska-Białej apelują do prezydenta miasta o zaprzestanie lobbingu deweloperskiego i łamania prawa.

Biznesregion.pl

Biznesregion.pl

Społeczność Kamienicy wyraża olbrzymie niezadowolenie z Uchwalonego przez Radę Miasta planu zagospodarowania przestrzennego nr 118 w jednostkach 118_MW,MN,U-01 i 118_MW,MN,U-02 który dopuszcza możliwość zabudowy wielorodzinnej. 
Zdaniem, opiniującej ten problem kancelarii Prawnej, specjalizującej się w prawie administracyjnym obowiązujący plan na tym terenie ma wadę prawną polegającą na niezgodności ze studium uwarunkowań z 1999r. Dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej w otoczeniu rzeki Rucianki na terenach systemu zieleni ekologicznej miasta jest w jawnej sprzeczności z logiką i zdrowym rozsądkiem a przede wszystkim zaburza ład architektoniczno-urbanistyczny okolicy. Dalej w opinii czytamy, że to wielka ingerencja w środowisko przyrodnicze. Podczas tworzenia planu zabudowy wielorodzinnej nie wykonano żadnych uzgodnień opinii środowiskowej i społecznej mieszkańców sąsiadujących w otoczeniu ( przewidziane znowelizowana ustawą dla deweloperów z roku 2016r - art.). Ponadto brak konkretnych przemyślanych uzgodnień w planie 118, doprowadziły do sytuacji, że na małym obszarze 30 arów – wcześniej przewidziane prawem na budynki jednorodzinne, próbuje się budować bloki z 27 mieszkaniami i z parkingami na 110 miejsc. 
Działania Obywatelskie obejmują większy teren Kamienicy (ok. 300 osób) przekazują ich wolę i niezadowolenie ze sposobu działania władzy ustawodawczej i wykonawczej w Bielska-Białej.
Oto przykład: Na majowej sesji Rady Miasta delegacja Mieszkańców Kamienica Bielsko została poinformowana, że na obszarze Kamienicy – rej planu nr 118 w jednostkach 118_MW,MN,U-01 i 118_MW,MN,U-02 Studium z 1999r. dopuściło możliwość realizacji ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej (rezydencjonalnej czyli - dom na 30 arach). Ale uchybieniem lub celowym działaniem władzy ustawodawczej ( najprawdopodobniej na rzecz deweloperów) są wadliwe zapisy w planie dotyczącym zachowania minimalnych odległości zabudowy nowoprojektowanej - 20m od jednostek zieleni. Tym samym, zapisy te odpowiednio nie chronią cennych jednostek zieleni i stwarzają możliwości pominięcia tego zapisu. Obszary wzdłuż rzeki pełnią ważną funkcję korytarzy ekologicznych do przewietrzania miasta, a zbyt intensywna zabudowa terenów podmiejskich może się wiązać z przerwaniem ciągłości korytarzy migracyjnych zwierząt. Taki stan rzeczy zmusza nas do natychmiastowych działań w instytucjach ochrony przyrody w celu zmian błędnego zapisu ( w zapisach brak WS).
Nadmierne lobbowanie przez Rządzących miastem interesów deweloperskich doprowadziła do tego, że w momencie powstania takiej zabudowy wielorodzinnej w dzielnicy willowej, w konsekwencji spowoduje znaczne obniżenie wartości nieruchomości okolicznych terenów i zabudowanych działek. Taka sytuacja w środowisku wywołuje już olbrzymie oburzenie co może skutkować pozwami prawnymi niektórych mieszkańców Kamienicy o odszkodowania do gminy. Mieszkańcy Kamienicy zdają sobie sprawę z konsekwencji, rozumieją problem i chcą mu zapobiec, bo odszkodowania wypłacane będą z ich podatnika pieniędzy.
Dlatego, jako przedstawiciele większości Mieszkańców Kamienicy, organizują spotkania z Radnymi, piszą pisma z prośbą o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego nr 118 dotyczącego jednostek 118_MW,MN,U-01 i 118_MW,MN,U-02 i wykreślenia z niego zapisu zabudowy wielorodzinnej (MW). Natychmiastowe wprowadzenie do porządku obrad stosownej uchwały i doprowadzenie planu zagospodarowania do stanu gwarantującego ład, estetykę i wolą mieszkańców Kamienicy – nie wolę deweloperów.
Jak czytamy w piśmie do prezydenta Bielska Białej Jacka Krywulta, są zdeterminowani, a ich postulany są ostateczne i nie podlegają negocjacji.
W sytuacji braku działań ze strony Rady Miasta i władzy wykonawczej Mieszkańcy Kamienicy Bielsko – Biała po upływie terminu urzędowego (30 dni ) rozpoczną działania obywatelskie z pikietami przed urzędem miasta.
Zdaniem naszych rozmówców kontrowersyjne działania władz Bielska – Białej mocno zintegrowały nie tylko samych mieszkańców Kamienicy, ale i mieszkańców Lipnika, Wapiennicy, Starego Bielska czy Sarniego Stoku.


Portal www.kamienicabielsko.tvbeskidy.pl na bieżąco będzie informował o wszystkich działaniach podejmowanych przez nasze społeczeństwo w regionie, w tym działania Rady Osiedla Kamienica, władz miasta i urzędników miasta Bielsko-Białej.

 

kamienicabielsko
  Pracownicy upadłego pracodawcy są pierwszymi wierzycielami w kolejce. Ale muszą być czujni
  Ogłoszenie upadłości pracodawcy. Pracownik ma sporo przywilejów, ale musi też uważać. Jest...
  2023-09-03  |   74
  Dynamika cen w sklepach spada, ale w październiku może się to zmienić
  Jesień może negatywnie zaskoczyć Polaków w sklepach. Eksperci mówią o częściowym powrocie ...
  2023-09-03  |   77
  Obligacje oszczędnościowe nie dla fundacji rodzinnych. Eksperci apelują o zmianę przepisów
  Fundacje rodzinne bez obligacji oszczędnościowych. Problem jest, ale zmian w prawie nie bę...
  2023-07-22  |   136
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13496356
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7379275
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2497659
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   929062
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   41941

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama