reklama

Pracownik zagraniczny, zakwaterowanie w Polsce


Niemal połowa imigrantów pracujących w naszym kraju mieszka wśród Polaków, co tworzy potencjał do ich większej integracji. Badanie EWL, RentLito i UW

Biznesregion

Biznesregion

42% cudzoziemców zatrudnionych w naszym kraju mieszka w blokach lub kamienicach, czyli wśród Polaków, co, zdaniem ekspertów, pozytywnie wpływa na proces ich integracji ze społeczeństwem. Świadczą o tym wyniki pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju imigrantów „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce", przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badanie pokazało, że niemal połowa imigrantów pracujących w Polsce (42%) mieszka w bloku lub kamienicy, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie polskiego społeczeństwa, co stwarza potencjał do nawiązywania relacji oraz współpracy ze społecznością lokalną. Jedynie co trzeci ankietowany (30%) deklaruje zakwaterowanie w hotelu pracowniczym, a co siódmy (15%) w domu jednorodzinnym.

Jak zauważa Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, to istotne dane w kontekście integracji społecznej cudzoziemców w Polsce.

„Fakt, że blisko połowa imigrantów pracujących w Polsce mieszka w blokach lub kamienicach, oznacza, że mogą być już częścią lokalnych społeczności, a to bardzo sprzyja ich integracji społecznej i kulturowej. Integracja imigrantów poprzez stworzenie możliwości zdobycia odpowiednich warunków mieszkaniowych to proces, który przynosi korzyści zarówno samym cudzoziemcom, jak i społecznościom, które ich przyjmują, budując otwarte i zróżnicowane społeczeństwa" – komentuje wyniki badań Jan Malicki.

Imigranci pracujący w Polsce, oprócz wydatków na produkty spożywcze i wsparcie finansowe swoich rodzin, wydają w naszym kraju średnio 755 zł miesięcznie, przy czym ponad połowa tej kwoty przeznaczana jest na podwyższenie standardu zakwaterowania (356 zł) oraz zakup dodatkowych artykułów lub usług związanych z miejscem zamieszkania (95 zł). Potwierdza to fakt, że migranci przywiązują dużą wagę do warunków mieszkalnych, co może odzwierciedlać ich dążenie do zapewnienia sobie i swoim rodzinom lepszych warunków życia.

Ponadto 80% cudzoziemców kupuje bilety komunikacji lokalnej (średnio 96 zł miesięcznie), a 43% pozwala sobie wydatki na drobne rozrywki dostępne w najbliższej okolicy (np. bilard czy pub) średnio wydając miesięcznie na ten cel 71 zł. Z kolei co piąty respondent przyznaje, że przeznacza na lokalne atrakcje turystyczne czy kulturowe średnio 19 zł miesięcznie.

Warto podkreślić, że niemal trzy czwarte cudzoziemców zatrudnionych w naszym kraju (72%) postrzega kwatery pracownicze jako rozwiązanie tymczasowe na początkowym etapie zatrudnienia w Polsce. Wraz z wydłużającym się pobytem w naszym kraju oraz rosnącym poczuciem stabilności zawodowej, migranci dążą do znalezienia własnego mieszkania, co może także sugerować ich długoterminowe plany dotyczące osiedlenia się w Polsce.

Według Andrzeja Korkusa, Prezesa EWL Group, poprzednie badania firmy wskazują, że ponad 60% pracowników transgranicznych w Polsce bardziej martwi się kwestią swojego zakwaterowania w naszym kraju niż kwestią zatrudnienia.

„Nasz najnowszy raport dowodzi, jak istotne przełożenie na rynek pracy mają kwestie związane z zakwaterowaniem cudzoziemców. W ciągu ostatnich lat ich pozycja na polskim rynku pracy bardzo się wzmocniła, co także ma wpływ na wymagania odnośnie do standardów zakwaterowania pracowników transgranicznych" – podkreśla Andrzej Korkus.

Badanie sondażowe „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce" zostało przeprowadzone w dniach 13 listopada – 21 grudnia 2023 roku przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu wzięło udział łącznie 400 cudzoziemców z kilkunastu krajów, którzy są zatrudnieni w Polsce.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.


Wyślij komentarz
emigrant
  W sklepach jest już o blisko 3 proc. drożej niż rok temu. Dynamika wzrostu cen zmieniła trend
  W maju br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 2,9% rok do roku, po podwyżce o 2,4% w kwie...
  2024-06-19  |   176
  Oszczędzanie po polsku
  Przez inflację Polacy zaczęli mniej marnować świąteczną żywność? Wyniki najnowszego badani...
  2024-04-02  |   947
  W ub.r. wystawiono blisko 22 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej
  W ubiegłym roku Polacy przebywali przeciętnie prawie 11 dni na zwolnieniu lekarskim W ubie...
  2024-04-02  |   917
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13497048
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7380155
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2498489
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   929925
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   42736

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama