reklama

Komu służy apel KIG do Prezydenta RP


Czy Rada Przedsiębiorczości i KIG powinna angażować się politycznie w formowanie nowego rządu.

BiznesRegion

BiznesRegion

Krajowa Izba Gospodarcza rozesłała do Regionalnych Izb Gospodarczych Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ugrupowań politycznych formujących nowy rząd.

Czy przesłany apel to działanie polityczne KIG i działajace na szkodę IZBY?. Jak czytamy w apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, cyt" Państwo jest zagrażone zewnetrznie wynikiem wywołanej wojną w Ukrainie, sytuacją na Bliskim Wschodzie, niestabilnością na rynku energii, a także na trudną i skomplikowaną sytuację gospodarczą w kraju''... czytamy w Apelu. Jaką trudną sytuacja gospodarczą w kraju?, tego nie widzimy w apelu. Z wyników BUS i zachodnich instytucji rankingowych gospodarka Polski dobrze sobie radzi, infalacja spada, zarobki rosną, zatem po co straszyć przedsiebiorców. Już po wyborach, Polacy zdali egzamin zagłosowało ponad 70% społeczeństwa, teraz czas na Nowy-Stary rząd.

Póki co, do 13 listopada działa leganie wybrany rząd, a działania Prezydenta RP są konstytucyjne i standardowe. Czy wprowadzanie takich komunikatów i apeli  zagraża demokracji i sieje zamęt wśród już dość skonfliktowanego narodu? – na pewno nie służy to sprawie i samej Izbie Gospodarczej.

W oparciu o wyniki badań niezależnych instytucji, informacja o złej gospodarce w kraju jest nieprawdziwa, więc jak to rozumieć?... co czytamy w Apelu ..cyt" Brak wzrostu gospodarczego, wysoka inflacja i spadek produkcji przemysłowej powodują konieczność podjęcia możliwie szybkich decyzji neutralizujących te zjawiska. Przedsiębiorcy, w tym inwestorzy, oczekują przywrócenia sprawnego działania instytucji państwa, w szczególności tych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, regulowanie i wspieranie gospodarki".

Nie jest rozsądne straszenie Przedsiebiorców takimi hasłami, jak na razie nic nam nie zagraża, gospodarka jest stabilna a Apel Przedsiębiorczości do Prezydenta nie jest apelem wszystkich przedsiębiorców, tylko dowodem zaangażowania politycznego niektórych instytucji. Biznes nie ma barw i lubi ciszę.

Apel został rozesłany do wszystkich placówek Izb Gospdarczych w Kraju, a następnie mailingiem do ich członków. 

Redakcja Biznes Region.pl prosi o wyjaśnienie dla czego Izby Gospodarcze zaangażowały się w rozpowszechnianie tego typu komunikatów/apeli  i czy komunikat KIG było konsultowany na szczeblu krajowym z placówkami w kraju.

               

   Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oraz ugrupowań politycznych formujących nowy rząd

Wynik wyborów 15 października 2023 roku stanowi wyraz woli Wyborców dokonania zmiany władzy w Polsce. Wobec zewnętrznych zagrożeń wywołanych wojną w Ukrainie, zaostrzonej sytuacji na Bliskim Wschodzie, niestabilności rynków energii, a także ze względu na trudną i skomplikowaną sytuację gospodarczą w kraju – niezbędne jest jak najszybsze powołanie nowego rządu. Brak wzrostu gospodarczego, wysoka inflacja i spadek produkcji przemysłowej powodują konieczność podjęcia możliwie szybkich decyzji neutralizujących te zjawiska. Przedsiębiorcy, w tym inwestorzy, oczekują przywrócenia sprawnego działania instytucji państwa, w szczególności tych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, regulowanie i wspieranie gospodarki. Aby ułatwić gospodarce powrót na ścieżkę wzrostu, niezbędne jest jak najszybsze podjęcie działań w sprawie odblokowania funduszy europejskich, w tym w szczególności Krajowego Planu Odbudowy, którego termin wykorzystania wyznaczony przez Komisję Europejską, z powodu ponad dwuletniego opóźnienia polskiego uczestnictwa, gwałtownie się przybliża. Nie kwestionując przysługującego Prezydentowi wyłącznego uprawnienia do desygnowania Prezesa Rady Ministrów, uważamy, że celem działań Prezydenta, jako organu czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji, powinno być dążenie do powodzenia misji tworzenia rządu w możliwe najkrótszym terminie. Konstytucyjna pozycja Prezydenta w tym procesie daje mu niepowtarzalną możliwość bycia patronem porozumienia, które umożliwi przejęcie odpowiedzialności za państwo przez szybko wyłoniony rząd. 2 Zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości organizacje apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich uczestników procesu przekazywania władzy o sprawne i bezzwłoczne przeprowadzenie tej procedury, aby jak najszybciej zapewnić efektywne funkcjonowanie wszystkich instytucji Państwa.

 

kig
  Oszczędzanie po polsku
  Przez inflację Polacy zaczęli mniej marnować świąteczną żywność? Wyniki najnowszego badani...
  2024-04-02  |   548
  W ub.r. wystawiono blisko 22 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej
  W ubiegłym roku Polacy przebywali przeciętnie prawie 11 dni na zwolnieniu lekarskim W ubie...
  2024-04-02  |   591
  Pracownik zagraniczny, zakwaterowanie w Polsce
  Niemal połowa imigrantów pracujących w naszym kraju mieszka wśród Polaków, co tworzy poten...
  2024-02-25  |   340
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13496900
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7380003
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2498225
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   929684
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   42570

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama