reklama

ARiMR: ponad 2 tys. wniosków o premię dla młodych rolników

Do 15 września do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 2049 wniosków od młodych rolników o dotację do gospodarstwa - podała Agencja.

pola

pola
O premię mogła się starać osoba, która nie ukończyła 40 lat, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego, jako kierujący gospodarstwem. Ponadto stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Zasady przyznawania premii dla młodych rolników w nowymProgramie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 różnią od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy rozpoczną kierowanie gospodarstwem rolnym dopiero po złożeniu wniosku o premię.

W przypadku, gdyby osoba obejmująca gospodarstwo nie posiadała odpowiedniego wykształcenia, musi je uzupełnić w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tys. euro oraz powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów.

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków 20 sierpnia. Był to pierwszy nabór z nowej unijnej perspektywy finansowej. Pierwotnie nabór miał trwać dwa tygodnie, prezes jednak wydłużył go do miesiąca.

Dotacja dla młodego rolnika na start w prowadzeniu gospodarstwa wynosi 100 tys. zł. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: pierwsza - w wysokości 80 proc. - po spełnieniu przez beneficjenta warunków przyznania pomocy w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji; druga - w wysokości 20 proc. po realizacji biznesplanu.

Dotacja dla młodych rolników ma ułatwić im gospodarowanie m.in. poprzez inwestycje np. w maszyny rolnicze, co ma zwiększyć konkurencyjności gospodarstwa. Dlatego jest wymóg zwiększenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 10 proc. po trzech latach od otrzymania pomocy.

Według zapowiedzi ministra rolnictwa Marka Sawickiego, w perspektywie finansowej 2014-2020 na pomoc może liczyć 30 tysięcy rolników. Do rozdysponowania jest 718 mln euro. (tj. ok. 3 mld zł).

W poprzednich latach z premii na rozpoczęcie działalności rolniczej skorzystało ok. 50 tys. rolników.

Na wydanie decyzji Agencja ma 6 miesięcy, w tym czasie dokumenty rolników zostaną sprawdzone i będzie ustalona kolejność przyznawania premii.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało na swej stronie internetowej, że minister rolnictwa 10 sierpnia br. przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy dotyczące premii dla młodych rolników.

Jednocześnie minister ustala z Komisją Europejską zakres możliwych zmian. Jeżeli KE zaakceptuje polskie propozycje, to osoby, które rozpoczęły przed złożeniem wniosku o przyznanie premii, kierowanie gospodarstwem tj. wystąpiły o płatności bezpośrednie, zgłosiły zwierzęta gospodarskie do rejestru, wystąpiły o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, prowadziły dział specjalny produkcji rolnej mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w obecnego ramach naboru.

Informacja ta dotyczy w szczególności tych, u których wystąpiły przesłanki kierowania gospodarstwem rolnym w roku 2015.

Resort poinformował też, że na początku przyszłego roku możliwe będzie przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o premie dla młodych rolników.

rolnik
  Tzw. babciowe realne wsparcie dla rodzin
  Nie będzie trzeba wybierać między pracą a macierzyństwem. Rada Ministrów przyjęła projekt ...
  2024-04-09  |   167
  Oszczędzanie po polsku
  Przez inflację Polacy zaczęli mniej marnować świąteczną żywność? Wyniki najnowszego badani...
  2024-04-02  |   178
  W ub.r. wystawiono blisko 22 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej
  W ubiegłym roku Polacy przebywali przeciętnie prawie 11 dni na zwolnieniu lekarskim W ubie...
  2024-04-02  |   181
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13496853
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7379941
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2498170
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   929633
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   42514

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama